İstanbul’un  ar-ge ve yenilik çalışmaları ile yerel yönetimler alanında  cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak, ortak kullanım alanlarının oluşturulması ile İstanbul’un ar-ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümüne yardımcı olmak genel amacıyla İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi Projesi kurgulanmıştır. İBB’nin yerel yönetim alanında var olan bilgi ve tecrübelerini diğer yerel yönetimlere (yurt içi ve yurtdışı) aktarmak, İBB’yi ziyaret eden uluslararası heyetlere daha modern ve kaliteli eğitimler gerçekleştirerek İBB’nin daha aktif ve görünür olmasını sağlayacak İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi Projesi; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programına yönelik olarak hazırlanmış ve bu kapsamda da destek almıştır. Proje, İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı liderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi, UCLG-MEWA ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ortaklığında oluşturulmuştur.

İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi yerel yönetim alanında kurumsal gelişim ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı, e-öğrenme sisteminin İBB personelinin yanında diğer kamu kurumlarının personeli, yurt içindeki ve yurt dışındaki yerel yönetimler ile vatandaşın kullanımına açıldığı interaktif bir yapıdır.

Akademi kapsamında; İBB’nin yerel yönetim alanında var olan bilgi ve tecrübesi aktarılıp paylaşılarak, eğitimler (sertifikalı eğitimler, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, yöneticilere yönelik eğitimler, genel bilgilendirici eğitimler) belirli bir disiplin ve program çerçevesinde geniş bir yelpazede verilecektir. Ayrıca, Akademi ile yerel yönetim alanlarındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırılmasına ve uygulamadaki sorunların çözülmesine katkı yapılması amaçlanmaktadır.

İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi’nden başta, İBB personeli olmak üzere, diğer kamu kurumları, vatandaşlar ile yurtiçi ve yurt dışındaki yerel yönetimler yararlanabilecektir.

İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi’nden yararlanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey web sitesi üzerinden üyelik sistemine dahil olmaktır. Üyelik işleminin ardından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme belirlenmiş alanlardan (İBB Personeli, Kamu Kurumları ve Vatandaş) giriş yapılarak belirlenmiş belirli Eğitim metaryalleri incelenebilecek, videolar izlenebilecektir.

Yerel Yönetim uygulamaları ve konuları hakkındaki gerekli bilgi ve dokümanlara web sitesi aracılığı ile istenilen yerden ulaşılabilecektir.