İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi proje ortaklarının projedeki rolleri;

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)
  • İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi hakkında kendi üyelerini bilgilendirmesi,
  • Yerel yönetim ekolleri ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması için network ağının kullanılmasına yardımcı olunması,
  • İBB’nin iyi uygulama örneklerinin eğitim modülleri haline getirilmesi sonucunda bunları kendisine üye bölge yerel yönetimlerine aktarması duyurusunun yapılması,
  • Ekonomik dönüşüm için IBB’nin kentsel hizmetler konusunda iyi uygulama örneklerini üreten şirketlerinin tanıtımının kendisine üye olan kurumlara yönelik yapılması,
  • Çevre alanında gerçekleştirilecek olan pilot eğitimin duyurusunun kendisine üye olan yerel yönetimlerde yapılması,
  • Projenin tüm faaliyetlerinde proje liderine destek sağlayacak ve yürüteceği her bir faaliyeti proje liderinin bilgisi ve onayı çerçevesinde yerine getirmesi,