İSTKA hibe desteği alan projede dünyada yerel yönetimlerde ekol oluşturan coğrafyalar (Asya, Amerika ve Avrupa Kıtaları) araştırılmış ve insanların hayat kalitesini yükselten, İBB’ye örnek olabilecek projeler, uygulamalar incelenerek raporlaştırılmıştır.