• Proje açılış toplantısının yapılması
  • İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi ile ilgili strateji belgesinin hazırlanması
  • Dünyadaki yaşam standartlarını arttıran kentsel hizmetler konusunda iyi uygulama örneklerinin yerel yönetim ekollerinde araştırılması, raporlanması

  • İBB’nin uyguladığı, İstanbul’un yaşam kalitesini arttıran iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi
  • Yerli ve yabancı heyetlere yönelik eğitim modüllerinin (pratik ve teorik içerikli) hazırlanması
  • Hazırlanan eğitim modüllerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunulacak yerlerin/bölgelerin belirlenmesi
  • Eğitim modüllerinden “çevre sektörü”nün yurtiçi ve yurtdışı heyetlere yönelik pilot olarak uygulanması
  • İstanbul Uluslar arası Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın organize edilmesi
  • İBB/YTU/UCLG-MEWA işbirliği ile yerel yönetimlerde yaşam kalitesini arttıran kentsel hizmetler konusunda sertifika programının hazırlanması
  • E-Öğrenme ile ilgili gerekli teknik altyapını sağlanması, sistem içerik ve tasarımlarının gerçekleştirilmesi

Proje