Eğitim Müdürlüğü; Akademi kapsamında oluşturulan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS), İBB personeline yönelik (memur ve sözleşmeli memur) hizmetiçi eğitimlerin belirlenmesi adına Eğitim İhtiyaç Analiz çalışması (EİA) ile yılda bir kez sistem üzerinden eğitim planını ve uygulamasını gerçekleştirmektedir. Planlanan hizmet içi eğitimler, İBB personeli tarafından sistemdeki kişisel ekranlarında görülebilmektedir.

İBB personeli dışındaki diğer kullanıcılar, sadece kendi alanlarına yönelik belirlenmiş içerikleri görebilmektedirler. Bunun dışında eğitim talep edememektedirler.