İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü, İstanbul’un odak şehir, marka kent olmasına katkı sağlayacak, kurumun sürdürülebilir eğitim politikasını; birimlerin çalışma alanları, İBB’nin misyonu, vizyonu, stratejik planda yer alan amaçlar, hedefler ve belirlenen öncelikler ile dünyadaki yerel yönetimlerdeki yeni değişimler çerçevesinde ortak akıl ile tespit etmekte, oluşturulan yıllık planlar dahilinde söz konusu hizmet içi eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Müdürlüğünün temel görevlerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hizmetlerini dünyadaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda planlamak, uygulamak ve elde edilen sonuçları ilgili birimlere aktarmaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birim çalışanlarının ihtiyaç duydukları zorunlu eğitimler ile mesleki ve kişisel eğitimleri sunan Müdürlük; bu hizmetlerin büyük bir kısmını uzman ekibiyle sınıf eğitimleri şeklinde gerçekleştirmektedir.

İSTANBUL YEREL YÖNETİMLER AKADEMİSİ
İBB’nin var olan tecrübe ve bilgi birikiminin tüm kurum çalışanları ile yurt içi ve yurtdışı yerel yönetimlere yayılımına katkı sağlamak, oluşturulmuş programlar aracılığı ile tüm İBB çalışanları ile diğer yerel yönetimlerin başarısını desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak.
İBB’nin bilgi birikimini ulusal ve uluslararası kurumlar ile paylaşan, alanında örnek gösterilen, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük yerel yönetim akademisi olmak.
Adalet
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven
Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite
Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul’un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik
Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım
Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik
Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder.

Proje Ekibi

Ferrah ŞARMAN
Ferrah ŞARMANİnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı
Volkan ÇAKMAK
Volkan ÇAKMAKProje Koordinatörü
Yaprak DUMAN
Yaprak DUMANProje Koordinatör Yardımcısı
İrem UYAR
İrem UYARProje Organizasyon Sorumlusu
Sertaç GÜNGÖR
Sertaç GÜNGÖRProje Uzmanı