İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müdürlükleri ile bağlı kuruşları ve iştiraklerinin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak; Türkiye’deki ve Dünya’daki yerel yönetimlere örnek olabilecek iyi uygulama örnekleri, oluşturulan form vasıtasıyla tespit edilerek raporlanmıştır.