İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 yılı Yenilikçi Şehir İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği alan İstanbul Yerel Yönetim Akademisi projesi Çalıştayı ve Kapanış toplantısı 1 Şubat 2017 Çarşamba günü Beşiktaş Conrad Bosphorus Otelde yapıldı. Program, UCLG-MEWA Başkanı Sn. Mehmet DUMAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Yücel ŞAHİN ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mevlüt Bulut’un açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında vurgu yapılan ana unsurlar; yaşam kalitesini arttıran kentsel hizmetlerdeki bilgi, birikim, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin uluslararası düzeyde yerel yönetimlere aktarılmasını sağlayacak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirecek bir platform niteliği taşıyan İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi’nin güzel çalışmalar gerçekleştirmesi oldu.

Açılış konuşmalarının hemen ardından yerel yönetimleri ilgilendiren kurumların iyi uygulama örneklerinin anlatıldığı her biri 45 dakika süren oturumlara geçildi. İlk oturum “İnsan Kaynaklarında Stratejik Uygulamalar” başlığı olurken; ikincisi Çevre, üçüncüsü Hayat Boyu Öğrenme, dördüncüsü Ulaşım ve sonuncusu Akıllı Şehirler oturumu olarak gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası yerel yönetim / özel sektör temsilci ve yöneticileri ile konusunda uzman kişilerin katıldığı programa ilgi büyüktü. Her oturum sonunda katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından programın kapanış bölümüne geçildi. Yapılan kısa sunumun ardından; 25-31 Ocak tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde proje kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitimine katılan yerli ve yabancı 20 kişilik yerel yönetim temsilcisine de sertifikaları sahnede takdim edildi.