İstanbul Kalkınma Ajansından hibe desteği alan proje kapsamında ortaklarla, paydaşlarla ve vatandaşlarla gerçekleştirilecek iletişim metodunun nasıl olması gerektiği, yine akademinin misyonu, vizyonu ve amaçlarının neler olması gerektiği konusunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ve diğer ortakların görüşleri alınarak iletişim ve strateji belgesi hazırlanmıştır.