İSTKA hibesi ile kazanılan İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, bu faaliyetlerin kimin sorumluluğunda olduğu hususunda bilgilendirme yapılması ve ortakların birbirlerini daha yakından tanımaları için toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar neticesinde görev ve sorumluluk alanları ile ilgili iyi niyet protokolü hazırlanmış ve hazırlanan protokol ortaklar tarafından imzalanmıştır.