• Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’un ar-ge ve yenilik çalışmaları ile yerel yönetimler alanında cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak.

  • Teknoloji yoğun ürün ve hizmetleri üreterek İstanbul’un ar-ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşmesine yardımcı olmak.

  • İBB’nin yerel yönetim alanında var olan bilgi birikim ve tecrübelerini transfer edeceği ortak kullanım alanı olan İstanbul Yerel Yönetimler Akademi’sini Üniversite-Uluslararası kuruşlular ve Yerel Yönetim işbirliği ile oluşturarak İstanbul için katma değer üretmek

  • İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi ve oluşturulacak ara yüzler ile kentsel hizmetler konusunda yerel yönetimlerin bilgi, birikim ve ihtiyaç olan eğitim ve sertifikasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlanarak; İstanbullulara verilen kamusal hizmetlerin kalitesini arttırmak.

Proje