Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında oluşturulan İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi; yerel yönetim alanında kurumsal gelişim ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı, e-öğrenme sisteminin İBB personelinin yanında, belirli bir oranda diğer kamu kurumlarının personeli ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve vatandaşın kullanımına açıldığı interaktif bir yapıdır. Akademi ile yerel yönetim alanlarındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırılmasına ve uygulamadaki sorunların çözülmesine katkı yapılması amaçlanmaktadır.

İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi’nden İBB personeli, diğer Kamu kurumları personeli ve vatandaşlar yararlanabilmektedir.

Akademi kapsamında oluşturulan sistem içerisinde; tüm İBB personeli, kamu kurumları ve vatandaşa yönelik paylaşımlar (bilgilendirici video, e-eğitim, doküman vb.) bulunmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılarak belirlenmiş çerçeve dâhilinde yetkilendirilmiş içeriklerden faydalanılabilecektir.

 

Eğitim Müdürlüğü; Akademi kapsamında oluşturulan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS), İBB personeline yönelik (memur ve sözleşmeli memur) hizmetiçi eğitimlerin belirlenmesi adına Eğitim İhtiyaç Analiz çalışması (EİA) ile yılda bir kez sistem üzerinden eğitim planını ve uygulamasını gerçekleştirmektedir. Planlanan hizmet içi eğitimler, İBB personeli tarafından sistemdeki kişisel ekranlarında görülebilmektedir.

İBB personeli dışındaki diğer kullanıcılar, sadece kendi alanlarına yönelik belirlenmiş içerikleri görebilmektedirler. Bunun dışında eğitim talep edememektedirler.

Herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Eğitimlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Başvuru süresi sadece İBB personeli için yılın son ayı ile diğer yılın ilk ayı arasında olup, diğer kullanıcılar için sistem üzerinden tanımlanmış herhangi bir tarih aralığı bulunmamaktadır.

Kullanıcıların https://akademi.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifre temin edilerek giriş yapması gerekmektedir. Giriş işlemini tamamladıktan sonra tüm kullanıcılar özelleştirilmiş ekran aracığı ile sistemde bulunan video, eğitim ve dokümanlardan faydalanılabilmektedir. Sistemin kullanılması ile ilgili herhangi bir dilekçeye/forma gerek duyulmamaktadır.

İBB personeli hizmetiçi eğitim taleplerini Eğitim İhtiyaç Analizi aracılığı ile yapmaktadır.

Vatandaş ve diğer kamu kurumları için eğitimlere başvuru zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi hedef grubunda bulunan yerel yönetimler ile diğer kamu kurumu çalışanları sisteme E-Öğrenme Girişinden kaydolarak, kendileri için sisteme aktarılmış video, e-eğitim, e- kütüphane vb. hususlardan faydalanabilmektedir.

Ayrıca, İdare tarafından ilgili kurumlara yönelik bir program oluşturulması halinde, ilgili eğitimlere de sistem üzerinden ulaşabileceklerdir.

Sistemdeki E-Öğrenme Girişinden kayıt işlemini gerçekleştirerek, kullanıcı adı ve şifre temin eden tüm vatandaşlar; Akademi web portalında bulunan İBB’nin sektörel hizmetlerine ilişkin vatandaş odaklı hizmet ve hususlarla ilgili bilgilendirici videolar ile sistemde kendilerine açılan tüm on-line eğitimlerden yararlanabilirler.

Proje kapsamında oluşturulan İstanbul Yerel Yönetimler Akademisinde; çevre alanından uzman, 5 farklı ülkeden 9 yerel yönetim temsilcileri ile ülkemizdeki 8 Büyükşehir Belediyesi temsilcilerilerine yönelik “Çevre Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim, İngilizce olarak icra edilmiştir. Eğitim kapsamında teorik bilgileri destekleyecek pratik uygulamaların da yerinde görmesi adına saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Program sonunda katılımcılara sertifikaları da takdim edilmiştir.

Heyet programları İdarenin istek ve talebi ile gerçekleştirilecektir.

Heyetlere yönelik eğitim programları hedef kitleye talepleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Heyetlere yönelik olarak İBB’nin ilgili sektör Müdürlükleri, iştirakleri ve bağlı kurumları ile işbirliği halinde eğitim müfredatı teorik ve pratik olarak hazırlanmaktadır. Akademi kapsamında öncelikle Çevre Temalı Pilot Eğitim gerçekleştirilmiştir.

İBB personeline yönelik hizmetiçi eğitimlerle ilgili olarak tüm süreçlerde sistem üzerinden otomatik bilgilendirme mailleri gönderilmektedir.

Diğer kullanıcılar yalnızca sisteme eklenen güncel video ve e-eğitimler görebildikleri için herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır.

Vatandaşlar ile diğer kamu kurumları Akademi içinden kendilerine birbirinden farklı alanlarda tanımlanmış birden fazla video, içerik ve dokümandan yararlanabilinmektedir

Eğitim İhtiyaç Analiz çalışması tarih aralığında İBB personeli eğitim talep edebilirken, şuan için diğer kullanıcılar sistem üzerinde herhangi bir eğitim talebinde bulunamamaktadırlar.

Yalnızca İBB personellerinin aldığı E-Eğitimler sonunda sınav uygulaması bulunmaktadır.

Vatandaş ile diğer kamu kurumlarında çalışan personele yönelik herhangi bir sertifikasyon süreci bulunmamaktadır.

Söz konusu eğitim dokümanlarına ve videolarına kişi kullanıcı adı ve şifresi ile ulaşabildiği için ayrıca eğitim dokümanlarının paylaşılmasına gerek duyulmamaktadır. Kullanıcı istediği zaman girerek kişiselleştirilmiş ekranından ilgili eğitim dokümanlarına ulaşabilmektedir. Eğitimlerde gösterilen dokumanların telif hakkı İBB’ye aittir. Hiçbir suret ile çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine ait ekranlardan mevcut e-eğitimleri, videoları ve eklenen dokümanları görebilmektedirler.