İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla belediyeye gelen heyetlerin, ağırlıklı olarak nereden geldikleri ve talep etmiş oldukları eğitimler araştırılmıştır. Gelen heyetlerin özellikle çevre konusunda ağırlıklı olarak eğitim talep ettiği anlaşılmıştır. Çevre ana başlığında İBB’nin ilgili birimleri (Çevre Koruma, Atık Yönetimi) ile bağlı kuruluşlarında görüşleri alınarak müfredat oluşturulmuş ve alt başlıklar konusunda Yıldız Teknik Üniversitesi ile görüşülmüştür.