İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi proje ortaklarının projedeki rolleri;

Yıldız Teknik Üniversitesi
  • İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi Strateji Belgesi’nin hazırlanmasına yardımcı olunması,

  • Dünyadaki yasam standartlarını arttıran kentsel hizmetler konusunda iyi uygulama örneklerinin yerel yönetim ekollerinde araştırılması, raporlanması ve IBB’ye aktarılmasına yardımcı olunması,

  • Yerli ve Yabancı yerel yönetim heyetlerine yönelik eğitim modülünün teorik içeriğinin hazırlanması,
  • Eğitimci havuzuna alınacak personelin standartlarının belirlenmesi,

  • Çevre pilot eğitim modülünün verilmesinde yer alınması,
  • Proje kapsamında Yerel Yönetimler ile ilgili sertifika programının düzenlenmesi,

  • İstanbul Yerel Yönetimler Uluslararası Çalıştayı’nın akademik altyapısının hazırlanması,

  • Projenin tüm faaliyetlerinde proje liderine destek sağlayacak ve yürüteceği her bir faaliyeti proje liderinin bilgisi ve onayı çerçevesinde yerine getirecektir.